تعمیر و سرویس تجهیزات و سرویس دهی

در صورت استفاده از سامانه خدمات و تعمیرات به صورت غیر حضوری و ثبت در خواست به صورت مجازی

کافیست به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و بعد از ثبت نام و ورود درخواست خود را ثبت نمایید

www.support.faribodabzar.com

و در غیر این صورت با شماره های زیر تماس حاصل کنید

09132271345

03137729231