جهت ثبت شکایات خود

با شماره 09132271345

و یا به آدرس

اصفهان – خیابان اشرفی اصفهانی -(کهندژ) بعد از کوچه 35 – فروشگاه فریبدابزار

در ساعات اداری مراجعه مینمایید

باتشکر